Ana sayfa Etkinlikler “Gök taşı ve Krater” …

“Gök taşı ve Krater” …

Bu hafta Bilim Saati’nde öğrencilerimiz, Dünya’mız ve diğer gök cisimlerine çarpan gök taşlarının oluşturdukları kraterler hakkında bildi edindiler. Öğrencilerimiz krater derinliği ve genişliğinin  gök taşlarının boyutu ve düşme hızlarıyla ilişkisini doğrudan deney  yaparak gözlemlediler. Görsel, işitsel ve kinestetik öğrenme stillerinden yararlanıldığı etkinliğimizde öğrencilerimiz kendi kraterlerini oluşturdular.