Ana sayfa Blog Proje: Biyotika Bilim Üssü

Proje: Biyotika Bilim Üssü

 İnsanlar karmaşık problemleri çözmek için doğanın kendine özgü geliştirdiği stratejileri ve yöntemleri gözlemleyerek taklit etmesine biyomimikri denmektedir. Multidisipliner bir çalışma alanı olan biyomimikri, insanların daha fonksiyonel ve inovatif ürünler ortaya çıkarmasında büyük katkı sağlamıştır. Uç koşullar altında yaşamlarına sürdüren birçok canlı biyomimikriye ilham kaynağı olmaktadır. Dünya’nın en kurak ve soğuk bölgesi olan Antartika’da yaşayan canlılar bu yargıya örnektir. Antartika zorlu hava koşulları nedeniyle insan yaşamı için uygun bir alan değildir. Buna rağmen ışık kirliliğinin az olması, atmosferinin Dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha ince olması ve insan faktörlerinden yalıtılmış olması bilimsel çalışmalar için uygun bir ortam oluşturmaktadır.20’den fazla ülke bilimsel çalışmalar yapmak adına Antartika’ya üsler kurmuştur. Yürütülen çalışmalar Antarktika’nın tarihine ışık tutsada çalışmaları yaparken hassas davranmamız gerekmektedir. Kıtanın doğal yapısına zarar vermemeli ve kıtada yaşayan canlıları korumalıdır .Biyotika bu bilgiler ışığında tasarlanmış sürdürülebilir ve inovatif bir bilimsel araştırma istasyonudur .Doğadan ilham alan tasarım Ülkemizin Antarktika’da sürdürdüğü bilimsel çalışmaları daha verimli hale getirmek adına doğa ile entegrasyon içinde bir bilim üssü tasarlamak bunu yaparkende kıtanın doğal dengesini korumayı hedeflemektedir.yapılan prototip bilim üstümüzün Yapım aşamasında kutup ayılarının yuva yapma yöntemi,dış iskeletinde arı kovanları ve karbon nanotüplerin altıgen ve beşgen yapısı,ısı yalıtım sisteminde geri dönüşüm malzemeleri,ışık sıcaklık ve nem seviyesini ölçen bir meteoroloji istasyonu,dikey tarım ile hobi alanı ve enerji eldesinde balina yüzgeci ile tasarlanan rüzgar türbinlerinden yararlanılmıştır. Tasarım aşamasında Fusion 360 ve Solidworks adlı katı modelleme programları kullanılmıştır. Tasarlanan parçalar CNC ve 3d Printer ile üretilmiştir. Geri dönüştürülebilir plastikler kullanılarak geri dönüşüme dikkat çekilmek istenmiştir. 

CosPole Kutup İstasyonu ile 2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışmasında Temmuz ayında Türkiye finalinde okulumuzu temsil edeceğiz.