Ana sayfa KutupARK

KutupARK

Öğrenciler: Ayşe Defne Akça, Ayşe Zeynep ONUR, Zeynep Naz Terzi

Danışman: Özgür TÜRK

Barındırdığı eşsiz hayvan çeşitliliği, atmosfer yapısı ve el değmemiş bakir doğasıyla Kutup Bölgeleri gerek bilim insanlarının, gerekse de gizemli tabiatıyla çocukların ilgi odağı konumunda bulunmaktadır. Kıtada ülkemizin de içinde bulunduğu sayısız bilimsel çalışma sürdürülmekte ve halka elde edilen bilgiler en etkili ve kolay ulaşılabilir şekilde sunulmaya gayret edilmektedir. Bizler de takım olarak 7-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerini hedef kitlemiz olarak belirledik, Arktik ve Antartika hakkında sahip olduğumuz bilgileri belirlenen hedef kitleye okul içi, okul dışı ve sanal ortam olmak üzere üç aşamada aktarmayı hedefleyen bir proje geliştirdik. Projemiz birinci basamak olarak öğrencilerin okullarında kullanabileceği 3 boyutlu hayvan modelleri geliştirmeyi ve bu modelleri öğrenciler ile buluşturmayı hedeflemiştir bunun nedeni Antartika ve Arktik’in eşsiz ekosisteminde bulunan canlılarla bizlerin gündelik hayatımızda karşılaşmamasıdır. Monstermash ve Blender programları üzerinden tasarladığımız ve 3B yazıcı ile üretmiş olduğumuz eğitim materyallerleri sunumlar eşliğinde öğrencilere tanıtılmış ve sınıflarda ilk test-son test yöntemi kullanılarak 120 öğrenci ile anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Okul içerisinde öğrencilere sunulan bu eğitimin daha iyi pekişmesi adına okul dışı eğlence alanlarınında çok önemli olduğu bilindiği için aynı zamanda kutup temalı park tasarımı Blender üzerinden modellenmiş, bir prototipi üretilerek belediyeler ve okullar için yenilikçi bir çocuk oyun alanı örneği oluşturulmuştur. Son aşamada ise gelişen ve değişen dünyada teknoloji etkin bir rol oynadığı için öğrenme sürecinin sanal ortamda da devam etmesini sağlamak adına bir web sitesi geliştirilmiştir web sitesinde kıtada yaşayan canlılar, Arktik’in yerli halkı ve kutup bölgeleri ile ilgili birçok bilgi aktarılmış ve öğrenme sürecinin sanal ortamda da devamlılığı sağlanmıştır.